Stay safe!

Zeg het met bloemen. Gisteren zag ik de bijtjes zoemen, op de bloemen, de bloemen de bloemen. Tussen de kolen en radijzen, de prijzen kregen de bloemen, rank witte roze wolken van bloemen, robuuste zonnen verlichten de weerga, en ik ga morgen weer, even kijken bij het paradijs waar de bloemen prijken, de bloemen, de bloemen, dronken van bloemenzacht, geel genoten van het onverdroten, stille wonder van de bloemen.

Een koolwitje. 

Het gaat geloof ik niet zo goed met deze jonge koolmees die een staart mist.