De Grauwe gans (Anser anser) is in Nederland de meest voorkomende vertegenwoordiger, en het prototype, van de groep van de grijze of grauwe ganzen. Alle ganzen behoren samen met de eenden en zwanen tot de familie Anatidae. Tijdens de vogeltrek vliegen grauwe ganzen in een V-vorm, waarbij ze het bekende schor klinkende gak-gak roepen.[2] Van deze soort stamt de tamme Anser anser domesticus af.

Een boerengans of een huisgans (Anser anser domesticus) is een witte variant van de gedomesticeerde grauwe gans (Anser anser), met een oranje snavel en poten.

Het lijkt erop dat dit paar ganzen, waarvan er minstens 1 een mix is, afzijdig leven van in ieder geval de Grote Canadese ganzen. Wellicht hoort dit paar meer bij de grauwe ganzen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb