Ons appelboompje gaat weer bloeien 

Cichorei

Lupine

Gewone braam

De gewone dotterbloem (Caltha palustris subsp. palustris) is een vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De bloem ontleende zijn naam aan het Duitse 'Dotter' en het etymologisch verwante Middelnederlandse 'doder' (dodre) wat ‘dooier’ betekent, daarmee verwijzend naar zijn gele kleur.

Pinksterbloem

Paarse dovenetel

Gelderse roos

Ordinaire netel

Myosotis, omdat ie zo lieflijk is. 

Hemelse Hemelssleutel! 

Rosa Rubiginosa. Wat een prachtige naam! 

Met Robertskruid vlieg je d'r uit! Of zoiets. 

De vogelwikke (Vicia cracca) is een plant uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae oftewel Fabaceae). De plant heeft slappe stengels die zachtbehaard zijn. Ze zoeken door middel van ranken steun bij andere planten. De hoogte (of lengte) is maximaal twee meter. De vogelwikke kan gevonden worden op bouwlandgrasland, langs wegen, dijken, in heggen en in kreupelhout. De plant wordt gekenmerkt door de veelbloemige trossen met soms wel dertig bloempjes. De vogelwikke lijkt veel op de bonte wikke.

Maak jouw eigen website met JouwWeb