Het klein geaderd witje (Pieris napi) is een vlinder uit de familie Pieridae, de witjes.

De wetenschappelijke naam napi verwijst naar Brassica napus (koolzaad), een van de waardplanten.

Vandaag 14-4-2023 op stap geweest met mijn oude besie, Nikon Coolpix. Opnieuw leren kennen. Hij is in elk geval heel licht.

Voor mensen met spiertoestanden geweldig. Al zijn er nu betere opvolgers in de handel, maar ik wil er na 15 jaar, geen geld meer insteken.

Ik ontdek nu dingen aan de camera, die ik nog niet wist. Afijn, hij is fijn. Het eerste klein geaderd witje in beeld! Zie bovenstaande.

Klein geaderd Witje op Groot Nagelkruid

Klein geaderd witje op Watermunt

De voorvleugellengte van 20 tot 24 millimeter. De grondkleur van de vleugels is wit, op de onderzijde is de ondervleugel en de vleugelpunt van de voorvleugel soms geel. De aders zijn aan de onderkant van de vleugels groengrijs bestoven, dit is echter in de zomer aanzienlijk minder duidelijk dan in het voorjaar. De soort is dan niet makkelijk te onderscheiden van het klein koolwitje.