De gevlekte smalboktor[1] of vierbandsmalbok (Leptura quadrifasciata) is een keversoort uit de familie van de boktorren (Cerambycidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd in 1758 door Linnaeus.

De vierbandsmalbok is 11 tot 20 mm groot. Deze soort is makkelijk te herkennen aan het langwerpige naar achteren versmalde achterlijf met acht grote gele vlekken op de bruin tot zwarte dekschilden. Die zijn overigens erg variabel.  Er komen ook bijna geheel gele of geheel zwarte exemplaren voor. De poten zijn zwart evenals de antennen. Bij het vrouwtje hebben de antennen een gelig uiteinde. Gelijkende soorten hebben grotendeels gele poten of een ander vlekkenpatroon op de dekschilden.
De larven ontwikkelen zich in oude houtstompen, meestal van loofhout, maar ook wel eens in sparren. En terwijl de volwassen dieren slechts zo'n 3 weken leven, doen de larven 2 tot 3 jaar over hun ontwikkeling.
Vierbandsmalbokken zijn in Nederland wijd verspreid en algemeen. Waarnemingen komen uit de maanden juni tot begin september met een maximum in juli. Ze eten vooral nectar en stuifmeel.

Maak jouw eigen website met JouwWeb