De Aalscholver (Phalacrocorax carbo), ook wel scholverscholverdschollevaar of koolgans genoemd, is een tamelijk grote en opvallende vogel. De in West-Europa voorkomende aalscholver behoort tot de familie van de aalscholvers(Phalacrocoracidae), waarvan (afhankelijk van de geraadpleegde bron) 26 tot 42 soorten bekend zijn. Het zijn allemaal vrij grote watervogels, die voornamelijk van vis leven. Ze vormen met de gentenfregatvogels en slangenhalsvogels een eigen clade.

Jonge aalscholver.

Jonge aalscholver.

In de broedtijd verschijnt er een witte "dijvlek". De dij is anatomisch geen dij, maar het bevederde scheenbeen (tibia) van de vogel, waarop bij volwassen aalscholvers tussen februari en juni een witte vlek verschijnt. (Wikipedia)

Maak jouw eigen website met JouwWeb