De dikkopjes (Hesperiidae) zijn een familie van vlinders. De familie werd traditioneel als enige familie in de superfamilie Hesperioidea geplaatst, op basis van morfologische kenmerken. Recenter worden ze op basis van fylogenetisch werk als een van de families in de superfamilie Papilionoidea beschouwd. Er bestaan over de hele wereld ongeveer 4000 soorten dikkopjes, waarvan de meeste in Zuid-Amerika voorkomen, de bakermat van het dikkopje; uit Europa zijn maar ongeveer 40 soorten van deze vlinderfamilie bekend. In België komen 15 soorten voor. Het typegeslacht van de familie is Hesperia.

Dikkopje op Vogelwikke

Het zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) is een dagvlinder uit de familie Hesperiidae, de dikkopjes.

Foto genomen: 31 juli. Zwartsprietdikkopjes vliegen vooral in juli en begin augustus

Bij het zwartsprietdikkopje is de onderkant van de sprietknop zwart; bovendien loopt de geurstreep van het mannetje evenwijdig aan de aders op de voorvleugel.

Het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) is een vlinderuit de familie dikkopjes (Hesperiidae).

soorten Dikkopjes en de verschillen