Stay safe!

Dikkopje op Vogelwikke

Het zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) is een dagvlinder uit de familie Hesperiidae, de dikkopjes.

Foto genomen: 31 juli. Zwartsprietdikkopjes vliegen vooral in juli en begin augustus

Bij het zwartsprietdikkopje is de onderkant van de sprietknop zwart; bovendien loopt de geurstreep van het mannetje evenwijdig aan de aders op de voorvleugel.

Het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) is een vlinderuit de familie dikkopjes (Hesperiidae).

soorten Dikkopjes en de verschillen