De bessenbandzweefvlieg (Syrphus ribesii) is een insect uit het geslacht Syrphus van de familie zweefvliegen (Syrphidae).

De bessenbandzweefvlieg is een algemene soort die in Europa voorkomt. Qua uiterlijk heeft de vlieg veel weg van de bosbandzweefvlieg. De soort komt met name voor in bossen, bosranden en plaatsen waar veel struweel is. Ook komen ze weleens in bloemrijke achtertuinen voor.

De bessenbandzweefvlieg is een gele vlieg met zwarte banden op het achterlijf die gemiddeld 12 mm wordt. Het borststuk is dof koper gekleurd en de poten zijn deels geel en deels zwart. Zoals bij vele andere vliegsoorten is het geslacht te onderscheiden door de ogenstand (mannetje heeft ogen aan elkaar, vrouwtje staan iets verder uit elkaar). Verder verschilt het vrouwtje ook doordat het gele achterdijen heeft.

Dit is waarschijnlijk een bosbandzweefvlieg, want ik zie haartjes op de ogen. Het schijn dat dat het enige verschil is tussen de Bessenband en Bosbandzweefvlieg. Bij ahw.me worden ze resp. Bessenzweefvlieg en syrphus torvus genoemd