Groen zuringhaantje, Gastrophysa viridula, known as the green dock beetlegreen dock leaf beetle or green sorrel beetle, is a species of beetle native to Europe.  

Heel vaak noemt men op internet dit haantje, Elzenhaantje, maar dat klopt niet geheel. Volgens mij zijn dit twee dames die op barsten staan, vol met eieren, op de zuring. De middelste is waarschijnlijk een mannetje, die ook nog een luis op zijn achterwerk heeft zitten.