Gewone Zwavelkop, Psilocybe fascicularis

Op hout komen allerlei soorten bundels vormende plaatjeszwammen voor. Geen enkele is echter zo weinig kieskeurig als de Gewone Zwavelkop. Deze paddenstoel neemt met alle soorten loof- en naaldhout genoegen. Het is niet ongewoon dat wortels die na het rooien  van een boomgaard in de grond zijn achtergebleven, het volgende jaar al door deze soort in bezit worden genomen. Is er inmiddels gras ingezaaid, dan lijkt het net alsof de paddenstoel gewoon op het grasland groeit.

Karakteristiek voor de zwavelkoppen, die voorheen ook in een apart geslacht, Hypholoma, werden ondergebracht, zijn de franjeachtige resten van het bijzonder omhulsel aan de hoedrand, de ringloze steel en de paarsbruine kleur van de sporen. 

Bovendien zijn ze alle levendig geel gekleurd. Enkele zijn in onze streken tamelijk algemene tot talrijk voorkomende soorten.

De gewone zwavelkop wordt gekenmerkt door het feit dat de plaatjes in een vroeg stadium zuiver groen zijn. Tijdens de rijping worden ze donkerder. Het purperbruine stuifmeel ligt dan op de steel en op de hoeden van naburige exemplaren. Het gele vlees is zo bitter als gal. Gebleken is dat deze paddenstoel door de mens niet wordt verdragen en in Japan wordt hij al heel lang als giftig beschouwd. 

Uit Reader's Digest: paddenstoelen.

De gewone zwavelkop (Hypholoma fascicularesynoniemPsilocybe fascicularis) of het dwergzwavelkopje is een giftige paddenstoel die tot de familie Strophariaceae behoort.

De kleur van de gewone zwavelkop is zwavelgeel met oranjebruin centrum en vaak met bleekgele tot donkerbruine vlies stukjes (velumresten) aan de hoedrand. De hoed heeft een doorsnede van 2-6 cm.

Plaatjes

De plaatjes die aan de onderkant van de hoed zitten zijn geelgroenig en bij het ouder worden donkerbruin. De hoed is eerst kegelvormige en wordt later boller en platter.

Steel

De tot 10 cm lange en nauwelijks 1 cm brede steel van de paddenstoel is zwavelgeel met een zwakke ringzone en aan de voet oranjebruin. Van binnen is de steel hol.

Sporen

De sporen zijn paarszwart van kleur.