Spinnen (Araneae) zijn een orde van geleedpotigen die behoren tot de klasse van de spinachtigen (Arachnida). Andere spinachtigen worden ook wel met 'spin' aangeduid, zoals de zeespinnen en de zweepspinnen. De vertegenwoordigers van de orde Araneae worden daarom ook wel 'echte spinnen' genoemd om ze van de andere groepen te onderscheiden.

 

Spinnen zijn geen insecten, maar ik zet ze hier toch bij. Sorry!

Spinnen worden door velen verkeerdelijk als insecten beschouwd. Zo hebben spinnen bijvoorbeeld vier paar looppoten en geen drie paar zoals insecten. ... Het lichaam bestaat slechts uit twee delen (kopborststuk en achterlijf), terwijl dat van insecten uit drie delen bestaat.

De kleine rode weekschildkever, ook wel soldaatje of rode weekschild (Rhagonycha fulva), is een kever uit de familie van de weekschildkevers (Cantharidae). Er zijn verschillende soorten uit het geslacht Rhagonycha die nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, de kleine rode weekschildkever is een van de meest algemene soorten.

Groene distelsnuitkever

De lissnuitkever, ook wel lissenboorder (Mononychus punctum-album) is een kever die behoort tot de familie snuitkevers (Curculionidae).

Bosbijvlieg

Witte reus of ivoorzweefvlieg, Syrphidae 

Vlinder van de eikenprocessierups? 

Ik denk, de vroege zandroofvlieg, Vroege zandroofvlieg - Lasiopogon cinctus

Gewone distelboktor

Rozenkever: De Rozenkever is één van de kleinere kevers uit de Rutelinae. De soort is erg algemeen, kan in het voorjaar massaal optreden en wordt "gemakkelijk" herkend, maar er is in Nederland en België oppervlakkig toch enige verwarring mogelijk met andere Rutelinae.

Kleine Wespenbok

De  fraaie schijnboktor of fraaie schijnbok (Oedemera nobilis) is een keversoort uit de familie schijnboktorren(Oedemeridae).

Phyllobius glaucus (calcaratus) is a species of weevil found across Europe, especially in carrs. It is a pest of a variety of fruit trees, but has little economic effect. It was first described by Giovanni Antonio Scopoli in 1763.

Ik geloof, een fruitvlieg, op Robertskruid.

De  doodskopzweefvlieg (Myathropa florea) is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae), en wordt ook wel doodshoofdzweefvlieg genoemd.

Nee, onderstaande zijn géén Elzenhaantjes, die zitten op Elzen en niet op zuring. Deze zijn groen, met bruine gloed. Groen zuringhaantje